تلکس روضه نيوز: لزوم آرايش جديد نظام توليد و توزيع رسانه اي در گام دوم انقلاب
جمعه، 2 فروردین 1398 - 11:20     کد خبر: 18773

نگاه خاص رهبر انقلاب به جريان رسانه در چند فراز از اين بيانيه نشان از اهميت موضوع رسانه دارد كه بايستي در محافل و مطالب مختلف مورد تحليل و واكاوي قرار گيرد.

 به گزارش روضه نيوز ؛ بدون  شك بيانيه گام دوم برنامه اي نوين با عقبه فكري مستدل و مبتني بر مباني انقلاب است كه بايد آن را نقشه راه حركت جوانان مومن انقلابي به سمت آرمان هاي نظام اسلامي دانست. آنچه در بيانيه گام دوم تكليف نخبگان را سنگين تر مي كند، جامعيتي است كه در عين اختصار مملو از نشانه ها و كدگذاري هايي است كه مستلزم تحليل و تبيين است.

اگر چه در فرامتن بيانيه گام دوم؛ «پايبندي به اعتقادات در مقابل شعارزدگي» و همچنين «معرفي جوان ايراني بعنوان كليد حل مشكلات كشور و رمز پيشرفت نظام اسلامي» قابل بحث و بررسي است اما نگاه خاص رهبر انقلاب به جريان رسانه در چند فراز از اين بيانيه نشان از اهميت موضوع رسانه دارد كه بايستي در محافل و مطالب مختلف مورد تحليل و واكاوي قرار گيرد.

درك صحيح و كامل از آرايش رسانه اي جديد جهان كه به رسانه هاي سنتي همچون تلويزيون و راديو ختم نمي شود بلكه رسانه هاي نوظهوري چون فضاي مجازي و شبكه هاي اجتماعي[1] را نيز شامل ميشود در بيانات رهبر معظم انقلاب قابل استناد است.

 

رهبر معظم انقلاب همواره و پيش از اين بيانيه به اهميت رسانه‌ها و فضاي مجازي تأكيد داشته‌اند. ايشان در ديدار مردم قم فرمودند:«جوانان با هوشمندي، فضاي مجازي را به ابزاري براي زدن تودهني به دشمنان تبديل كنند»[2]

 

گرچه عوامل مختلفي در رسيدن انقلاب اسلامي به قله‌ها نقش دارند، اما مهمترين و مقدم‌ترين عامل "رسانه‌ها" هستند. امكان ندارد سرفصل‌هاي مختلف همچون "علم و پژوهش"، "معنويت و اخلاق"، "اقتصاد"، "عدالت و مبارزه با فساد"، "استقلال و آزادي"، "عزت ملي، روابط خارجي و مرزبندي با دشمن" و "سبك زندگي" كه رهبري در بيانيه بدان اشاره داشته‌اند، محقق سازيم،مگر اينكه از ابزارهاي نوين رسانه‌اي براي توليد محتواي فاخر آن استفاده كنيم به بيان ديگر بايد رسانه را در گام دوم انقلاب به بستري براي ترويج اخلاق و معنويت و تحكيم بنيان خانواده و تقويت روح اميد تبديل كنيم.

 

 در بيانيه گام دوم انقلاب مشخصا دو آسيب رسانه اي ذكر مي شود و براي هردو آسيب هم راهكار معين شده است. البته دو آسيب ذكر شده ناظر به ابزار رسانه نيست بلكه بدليل استفاده ابزاري براي انتقال محتواي مضر است.آسيب اول جامعه جهاني را هدف قرار داده كه همان تشكيل كانون هاي ضد معنويت و اخلاق است« ابزارهاي رسانه‌اي پيشرفته و فراگير، امكان بسيار خطرناكي در اختيار كانونهاي ضد�' معنوي�'ت و ضد�' اخلاق نهاده است و هم‌اكنون تهاجم روزافزون دشمنان به دلهاي پاك جوانان و نوجوانان و حت�'ي نونهالان با بهره‌گيري از اين ابزارها را به چشم خود مي‌بينيم. »[3]  و رسالت جمهوري اسلامي ايجاب مي كند در مقابل جبهه باطل رسانه اي،  صف آرايي كند.

 

آسيب دوم اما ايران اسلامي را هدف قرار داده كه چهل سالگي خود را نيز با افتخار جشن گرفته و مهياي گام دوم است. « در طول اين چهل سال -و اكنون مانند هميشه- سياست تبليغي و رسانه‌اي دشمن و فع�'ال‌ترين برنامه‌هاي آن، مأيوس‌سازي مردم و حت�'ي مسئولان و مديران ما از آينده است. خبرهاي دروغ، تحليل‌هاي مغرضانه، وارونه‌ نشان دادن واقعي�'تها، پنهان كردن جلوه‌هاي اميدبخش، بزرگ كردن عيوب كوچك و كوچك نشان دادن يا انكار محس�'نات بزرگ، برنامه‌‌ي هميشگي هزاران رسانه‌ي صوتي و تصويري و اينترنتي دشمنان مل�'ت ايران است»[4]  و جهاد اول همين خشكاندن ريشه يأس و آبياري سرو اميدواري است كه بستري جز رسانه به انحاء مختلف نمي تواند در اين حوزه اثرگذار باشد و به همين دليل است كه رهبر انقلاب نخستين و ريشه اي ترين جهاد را همين مبارزه با ترس و ناميدي ذكر كردند.

بطور كلي نظام رسانه اي جبهه انقلاب بايستي در دو حوزه توليد و توزيع محتوا برنامه ريزي و آرايش جديدي اتخاذ كند كه در آن مولفه هايي چون: «توانمندسازي و حمايت از توليدكنندگان محتوا»، «استفاده از ابزارهاي نوين توليد رسانه اي»، «ايجاد روح هم افزايي و موج رسانه اي بين فعالان عرصه توليد محتواي»،« حضور فعال و پويا در شبكه هاي متداول اجتماعي»،«حركت به سمت ايجاد بسترهاي نوين شبكه هاي اجتماعي و انقطاع از فضاي نا امن بيگانه» و «حمايت از نخبگان در حوزه شبكه سازي بين المللي» به خوبي جانمايي شوند.

 

 

 

ميلاد اميني موحد* 


[1] Social networking service

[2] بيانات رهبر معظم انقلاب | 19/10/97

[3] متن بيانيه گام دوم

[4] همان

*دانش‌آموخته‌ي كارشناسي ارشد دانشگاه صدا و سيما و طلبه‌ي خارج فقه حوزه علميه


برگشت به تلکس خبرها