تلکس روضه نيوز: خواننده لنگرودي در دانشگاه دزفول به ترانه خواني پرداخت
دوشنبه، 13 اسفند 1397 - 08:20     کد خبر: 18756

اين خواننده جوان لنگرودي روز گذشته در دانشگاه علوم پزشكي دزفول اجراي مراسم داشت كه توانست به خوبي مانند هميشه از پس آن بر بياييد.

 به گزارش روضه نيوز ؛ اين خواننده جوان لنگرودي روز گذشته در دانشگاه علوم پزشكي دزفول اجراي مراسم داشت كه توانست به خوبي مانند هميشه از پس آن بر بياييد.

مصطفي احمدي و جوانان خواننده ديگر جوان كه خود را خوانننده هاي ملي و حزب اللهي مي دانند، نويد بخش نسلي نو در موسيقي كشور هستند. هر چند ما از لفظ ارزشي براي اين خوانندگان استفاده نمي كنيم ولي وجود آن ها سبب ايجاد رقابت بيشتر در سطح كشور مي شود و از محدو شدن آن به يك شخص خاص و آفات پيراموني آن جلوگيري مي كند.


برگشت به تلکس خبرها