روضه نيوز : شرح خطبه فدك(13)| حقارت مردم قبل از اسلام
دوشنبه، 7 بهمن 1398 - 17:27 کد خبر:19015
آن قدر ضعيف بوديد كه مي ترسيديد مردم از اطراف، شما را بربايند! يعني به بندگي بگيرند و ببرند.


مردم ضعيف و مطرود جامعه انسانيت بوديد! يعني از آداب اجتماعي چيزي نمي دانستد، بي شخصيت و سست عنصر بوديد.

آن قدر ضعيف بوديد كه مي ترسيديد مردم از اطراف، شما را بربايند! يعني به بندگي بگيرند و ببرند. اينجا هم حضرت به آيات قرآن كريم استناد كرده اند،قرآن كريم مي فرمايد: و ياد آريد هنگامي كه گروه اندك و ناتواني در زمين بوديد و بيم داشتيد كه مردم شما را بربايند پس پناهتان داد و كمك كرد شما را به ياري خود و شما را از پاكيزه ها روزي داد شايد شكر گزار باشيد. سوره انفال آيه 26

همان طور كه مشخص است حضرت زهرا عليها السلام مفهوم اين آيه كريمه را در عبارت قبلي بيان كرد