روضه نيوز : شرح خطبه فدك(12)| منافق فاقد قدرت تحليل
سه شنبه، 1 بهمن 1398 - 16:09 کد خبر:18992
انساني كه خودش قدرت فكري داشته باشد و بتواند مسائل را درست تحليل كند منافق نخواهد شد.


وَ طَاحَ وَشِيظُ النِفَاقِ

و جمعيت نفاق هم به هلاكت رسيد. «طاح» به معناي «هلاك شدن» است و منظور از «وَشِيظُ النِفَاقِ»، افراد فرومايه و پست بي اصل و نسب است. حضرت زهرا عليها السلام اين تعابير را با دقت تمام به كار برده اند، زيرا اين نوع افراد يعني كساني كه از خود شخصيت و استقلال فكري نداشتند در همان مجلس حاضر بوده اند. اين نوع انسان ها همواره به نفاق روي مي آورند، چون انساني كه خودش قدرت فكري داشته باشد و بتواند مسائل را درست تحليل كند منافق نخواهد شد. چاهي كه از خودش آب داشته باشد همواره زلال و جوشان است، اما اگر چاهي از پايين بسته باشد و فقط از اينجا و آنجا آب داخل آن بريزند به گنداب و تعفن تبديل خواهد شد. پس حضرت در اينجا به كساني كه سست عنصر بوده اند و منافق شدند اشاره مي كند.