روضه نيوز : شرح خطبه فدك(5)|ذهن نوراني
دوشنبه، 23 دی 1398 - 16:39 کد خبر:18973
كسي داراي تفكر توحيدي است كه داراي قلب توحيدي باشد


وَ أَنَارَ فِي التفَكرِ مَعقُولَهَا

 خداوند فكر ها را به همان اندازه اي كه نسبت به كلمه توحيد تعقل مي كنند نوراني كرده است. در اينجا توجه كنيد كه ما يك قلب داريم و يك عقل، در باب قلب گفتيم كه اگر توحيد در قلب كسي وارد شد ثمره اش اخلاص در عمل است و خداوند هم توحيد را در قلب همه انسان ها جاسازي كرده است و هيچ انساني نيست كه فاقد آن باشد؛ جمله قبلي حضرت زهرا عليها السلام هم دلالت بر اين داشت، اما در مورد عقل چه؟ حضرت در اينجا از بحث قلب به بحث عقل وارد مي شود و مي فرمايد: همين كلمه توحيد كه در قلب وجود دارد تفكر معقول تو را نوراني كرده است. ببيند چقدر مطلب زيبا است! فكر نوراني مي شود؛ فكر هم كه مربوط به عقل است
الفكر حركه الي مبادي
و من مبادي الي المراد
اما كدام تفكر، نوراني و صحيح است و به خطا نمي رود؟ آن تفكري كه كلمه توحيد پشتوانه آن باشد؛ يعني آن تفكري كه از كلمه توحيد نورانيت گرفته باشد. پس صاحب آن دلي كه توحيد در آن راه يافته داراي فكر نوراني است و خطا نمي كند. البته اين معنا به حسب افراد و مراتب، مختلف مي شود و هر چه كلمه توحيد در دل فرد قوي تر باشد تفكر هم نوراني تر خواهد بود