روضه نيوز : شرح خطبه فدك(3)|چگونه مخلص شويم
شنبه، 21 دی 1398 - 15:24 کد خبر:18968
توحيد اگر درختي باشد ميوه اي هم دارد؛ ميوه و ثمره اين درخت، «اخلاص در عمل» است.


 به گزارش روضه نيوز ؛مجموعه متن هاي شرح خطبه فدك برگزفته شده از كتاب "شرح خطبه فدكيه" با  محوريت  بيانات آيت الله العظمي آقامجتبي تهراني توسط پايگاه خبري تحليلي روضه نيوز منتشر شد.

كَلِمَةٌ جَعَلَ الإخلَاصَ تَأويلَها

براي كلمه توحيد،خداوند تاويلي قرار داده است؛ يعني نتيجه و تاويل كلمه اي كه به عنوان«شهادت به وحدانيت» مي گوييم، «اخلاص در اعمال» است.
توجه كنيد! كه توحيد اگر درختي باشد ميوه اي هم دارد؛ ميوه و ثمره اين درخت، «اخلاص در عمل» است. توحيد ذاتي، توحيد صفاتي و توحيد افعالي همه نتيجه اي دارد و آن «توحيد در عبادات» است؛ يعني «توحيد در عبادات» ميوه توحيد ذات و صفات و افعال خواهد بود. پس اگر كسي واقعا به اين معنا از نظر عقلي به وحدانيت حق، ذاتا، صفاتا و فعلا اعتقاد داشته باشد و اين اعتقاد از واردات قلبيه او شده باشد.
«اخلاص در عمل» يعني اينكه ما در اعمالمان هيچ موجود ديگري را در نظر نگيريم. جملات بعدي حصرت زهرا عليها السلام هم شاهد بر همين معنا است؛ يعني حصول باور، چون تصديق هاي عقلي غير از باورهاي قلبيه است. «واردات قلبي» يعني اينكه دل باور كند كه همه در مقابل او هيچ اند. اين باور قلبي است و اخلاص در عمل مي آورد و ديگر محال است چنين انساني در عمل دچار ريا شود.
لذا اهل معرفت مي گويند: بايد اول قلب را خالص كرد، چون با خلوص قلب، خلوص در عمل پيدا مي شود. «خلوص قلب» يعني اول قلبت را موحد كن بعد عمل توحيدي مي شود؛ اين يعني همان «خلوص در عمل». پس با وارد شدن اين معنا در قلب كه مالك الملوك حقيقي و ولي نعمت واقعي او است و همه در قلب در مقابل او هيچ اند، به اصطلاح به توحيد ذات و صفات و افعال مي رسيم كه: «لا موثر في الوجود الا الله». خلاصه اگر مي بينيم در اعمالمان خللي وجود دارد بايد بدانيم كه خلل در توحيد ما است. از اين اين خلل در توحيد به «ضعف ايمان» هم تعبير مي شود. لذا دليل اينكه بعضي خلوص در اعمال ندارد اين است كه توحيدشان خلل دارد يعني غير از خداوند را موثر مي دانند