روضه نيوز : شيرين تر از طعم بلا
شنبه، 7 دی 1398 - 21:36 کد خبر:18943
به مناسبت نزديكي به 9 دي و ايامي كه مردم بصير ايران اسلامي تمام قد در برابر دسيسه دشمن ايستادگي كردند، اثري فاخر توسط پايگاه خبري تحليلي روضه نيوز منتشر مي شود.


 به گزارش روضه نيوز ؛ به مناسبت 9  دي، آن ايامي كه مردم بصير ايران اسلامي تمام قد در برابر دسيسه دشمن ايستادگي كردند، اثري فاخر از شاعر گرانقدر خوزستاني سركار خانم "زهرا آراسته نيا" توسط پايگاه خبري تحليلي روضه نيوز منتشر مي شود.
 

سبزيم اگر همزاد نخل استواريم
سرخ از سپيدي هاي ايمان مي نگاريم 

تابيده نور عشق بر آيينه ي ما
عطر شهادت مي وزد بر سينه ي ما

اين كشور آيينه هاي درد ديده است
طعم نفاق و دشمني ها را چشيده است
 
بر جانمان زهر دروغي را چشاندند
وقتي خيابان را به آتش مي كشاندند

هر گوشه اي شب بود، گرگي سربراورد
هي زوزه مي زد، رخت ميشش را دراورد

گرگان زخمي عقده را لبريز كردند
دندانشان را سمت ملت تيز كردند

طوفان شد و‌ در فتنه كشتي بان علي بود
موسي و نوح و عيسي دوران علي بود 

رو مي شود دستان فتنه ايها الناس
در نامه هاي بي سلام عده اي خاص

 وقتي علي در معركه عمار مي خواست
حتي نفس از عده اي هم برنميخاست

دست سياست مهر بر لبهايشان زد
دنيا هوس شد، قفل را بر پايشان زد

گاهي تمام بودنت بند نگاهيست
از خط مولا كج روي قطعا تباهيست

گاهي براي عده اي نان در دروغ است
كشف تقلب هاي پوشالي نبوغ است

آن عده در حصر اند يا تدبير دارند
از مال مردم سفره هايي سير دارند

روزي اگرچه سبز، حالا رنگ رنگند
هي مدعي�' صلح و در پيكار جنگند

آنان كه هنگام خطر در خواب بودند
در پاي ميز از خنده با شيطان سرودند

هرچند پاي عده اي در خاك، گير است
رسم FATF به دلهاشان امير است

يك بار ديگر عشق را آغاز كرديم
راه دفاع از حرم را باز كرديم

اينجا پر از عشق است، سرشارِ فدايي ست
از بچگي حال دل ما كربلايي ست

ما عاشقان روضه ي عباس هستيم 
بي دست و بي سر بر سر پيمان نشستيم

اين آخرين پيغام دل‌هاي شكيباست
حرف ولي شرط است، خط قرمز ماست

شيرين تر از طعم بلا در كاممان نيست
هرجا كه ظلمي هست ما آراممان نيست

 

شاعر خوزستاني: زهرا آراسته نيا