روضه نيوز : ۷ شرط امام حسن(ع) در قرارداد صلح با معاويه
یکشنبه، 3 آذر 1398 - 19:03 کد خبر:18896

 ۷ شرط امام حسن(ع) در قرارداد صلح با معاويه

رجبي دواني پذيرش صلح از سوي امام را با غم و اندوه فراوان ايشان همراه دانست و مهمترين موارد صلح‌نامه را بنا به تحقيق محققان معاصر چنين برشمرد: ۱. حكومت به معاويه واگذار مي‌شود به شرطي كه وي مطابق كتاب خدا ،سنت پيامبر و سيره خلفاي شايسته عمل كند. ۲. حكومت پس از معاويه متعلق به حسن است و اگر براي او حادثه‌اي پيش آيد به حسين تعلق دارد. در هر صورت معاويه حق ندارد كسي را به جانشيني خود تعيين كند. ۳. معاويه ناسزا و لعنت به اميرالمؤمنين را بايد ترك كرده و از علي جز به نيكي ياد نكند. ۴. معاويه حق ندارد خود را اميرالمؤمنين بنامد و نبايد هيچ شهادتي نزد او اقامه شود. ۵. بيت‌المال كوفه كه موجودي آن پنج ميليون درهم است مستثني است و شامل تصميم‌هاي حكومت نمي‌شود علاوه بر آن معاويه بايد سالي دو ميليون درهم براي حسن بفرستد و در هدايا و بخشش‌ها بني‌هاشم را بر بني‌اميه رجحان دهد. يك ميليون درهم نيز بايستي در ميان بازماندگان كه در جنگ‌ها و در كنار اميرالمؤمنين به شهادت رسيدند تقسيم شود. (البته اين موارد، به خصوص توافق بر سر بيت‌المال كوفه در بين مور�'خان محل بحث است) ۶. معاويه بايد در هر جاي زمين مردم را در امن و امان بدارد و حق ندارد به سبب كينه‌هاي گذشته مردم را تحت تعقيب قرار دهد. ۷. توطئه‌اي در نهان و آشكار عليه جان حسن‌بن علي و برادرش و هيچ يك از اهل بيت نبايد چيده شود و هيچ جا ارعاب و تهديدي هم نسبت به آن صورت گيرد.