روضه نيوز : چگونه امام حسن صلح با معاويه را پذيرفت؟
یکشنبه، 5 آبان 1398 - 19:03 کد خبر:18850
مجموعه اينفوموشن چهارده خورشيد با هدف ارائه اطلاعات صحيح و دقيق از زندگاني چهارده معصوم توسط شبكه رسانه اي صف تهيه و توليد شد.


 به گزارش روضه نيوز ؛مجموعه اينفوموشن چهارده خورشيد با هدف ارائه اطلاعات صحيح و دقيق از زندگاني چهارده معصوم توسط شبكه رسانه اي صف تهيه و توليد شد. در قسمت چهارم از اين مجموعه با عنوان « اينفوموشن » زندگاني حضرت امام حسن عليه السلام به رشته تحرير در آمده كه شما رو به تماشاي اين قسمت دعوت مي كنيم.