روضه نيوز : براي سلامتي استاد مشهور اخلاق دعا كنيد
چهارشنبه، 19 دی 1397 - 14:20 کد خبر:18736
استاد فاطمي نيا كه به علت بيماري مدتي در بيمارستان بستري بودند، به توصيه پزشكان معالج ترخيص شدند و مردم جهت شفاي كامل اين استاد برجسته اخلاق تهران درخواست دعا شد.


 به گزارش روضه نيوز ؛چند هفته اي است كه جلسات هفتگي سه شنبه هاي استاد فاطمي نيا از اساتيد برجسته اخلاق شهر تهران تعطيل شده است كه علت آن بيماري منجر به بستري شدن استاد فاطمي نيا بود.

در اين مدت اين استاد برجسته اخلاق شهر تهران در بيمارستاني در اين شهر بستري بودند كه پزشكان معالج در بررسي روند درماني ايشان و نتايج آزمايشات، توده اي مشكوك به سرطان را رويت نمودند، كه از عموم مردم جهت شفاي كامل اين استاد برجسته اخلاق شهر تهران درخواست دعا شده است.

از اين رو كانال رسمي منتسب به ايشان پيامي به شرح زير منتشر نمود:

بسم الله الرحمن الرحيم

در پى تماس مكرر دوستان و اظهار نگرانى ايشان نسبت به وضعيت سلامت استاد فاطمي نيا، به عرض عزيزان مى رساند كه بنا به تشخيص پزشكان محترم، توده اي مشكوك به سرطان رؤيت شده و به دنبال آن آزمايش ها و روند درمانى شروع گرديده است.

هم اكنون حال عمومى ايشان رضايت بخش مى باشد .

ضمن تشكر و قدردانى از الطاف همه ى دوستان، از محضر همگى التماس دعا داريم.

*اميرمحسن سلطان احمدي