روضه نيوز : پادكست | هركس خسته شده است؛ جمع كند برود
جمعه، 16 آذر 1397 - 09:06 کد خبر:18697
انقلاب، مرد مي خواهد نه زن صفتاني كه در بزنگاه ها راه پستو در پيش مي گيرند يا لنگ بدست استكبار مي شوند.


 به گزارش روضه نيوز ؛شهيدحسن باقري در سفارشي عجيب چنين فرموده است:
  
《هر كس خسته شده است ، جمع كند برود...》 
  


انقلاب، مرد مي خواهد نه زن صفتاني كه در بزنگاه ها راه پستو در پيش مي گيرند يا لنگ بدست استكبار مي شوند.

اين ها در هر پست و مقامي كه باشند با هزار من سيريش هم به انقلاب نمي چسبند و آخر امر نيز مثل آن شير خر خورده از آخور خود، در خارج از مرزها سر در مي آورند.  
  
آنچه مهم است كلام شهيد است كه در نهايت محقق مي شود چه بريده هاي از انقلاب بخواهند و چه نخواهند....

بدون عکس