روضه نيوز : هيچ وقت لباس نو نپوشيد
یکشنبه، 4 آذر 1397 - 14:08 کد خبر:18693
من تعداد هفت فرزند دارم و عباس در ميان فرزندانم برترين آنها بود.


 به گزارش روضه نيوز ؛ در ادامه خاطره اي از شهيد عباس بابايي به نقل از مادر شهيد را از نظر خواهيد گذراند:

من تعداد هفت فرزند دارم و عباس در ميان فرزندانم برترين آنها بود.

 او خيلي مهربان و كم توقع بود. با توجه به اينكه رسم بود تا هر سال شب عيد براي بچه ها لباس نو تهيه شود، اما عباس هرگز تن به اين كار نمي داد.

 او مي گفت: اول براي همه برادرها و خواهرانم لباس بخريد و چنانچه مبلغي باقي ماند براي من هم چيزي بخريد. به همين خاطر هميشه هنگام خريد اولويت را به خواهران و برادرانش مي داد.

او هر وقت مي ديد ما مي خواهيم براي او لباس نو تهيه كنيم، مي گفت: همين لباسي كه به تن دارم بسيار خوب است. و وقتي لباس هايش چرك مي شد، بي انكه كسي بداند، خودش مي شست و به تن مي كرد. عباس هيچ گاه كفش مناسبي نمي پوشيد و بيشتر وقتها پوتين به پا مي كرد.

عقيده داشت كه پوتين محكم است و ديرتر از كفشهاي ديگر پاره مي شود و ان قدر ان را مي پوشيد تا كف نما مي شد. به خاطر مي اورم روزي نام او را در ليست دانش آموزان بي بضاعت نوشته بودند. 
دايي عباس، كه ناظم همان مدرسه بود، از اين مسئله خيلي ناراحت شد و به منزل ما آمد. از ما خواست تا به ظاهر و لباس عباس بيشتر رسيدگي كنيم تا ابروي خانواده حفظ شود. من از سخنان برادرم متاثر شدم. كمد لباس هاي عباس را به او نشان دادم و گفتم: نگاه كن. ببين ما برايش همه چيز خريده ايم، اما خودش از انها استفاده نمي كند. وقتي هم از او مي پرسم گه چرا لباس نو نمي پوشي؟ مي گويد: در مدرسه شاگرداني هستند كه وضع مالي خوبي ندارند. من نمي خواهم با پوشيدن اين لباس ها به آنان فخر فروشي كنم.