روضه نيوز : اختلاف افكني انگليس به قدمت تاريخ اين كشور
دوشنبه، 28 آبان 1397 - 14:43 کد خبر:18682
در آستانه هفته وحدت داستاني از اختلاف افكني روباه پير، انگليس خبيث مي خوانيم كه با خرج مبالغي سعي در ايجاد دشمني ميان برادران مسلمان مي شد و اكنون نيز به روش هاي به روز تر در حال انجام آن است.


 به گزارش روضه نيوز ؛ 

زمان شاهان قاجار بود، حكومت عثماني، بزرگترين حكومت اسلامي در جهان به شمار مي آمد، كه پايتخت اين حكومت، استانبول تركيه بود.

در كنار سفارت حكومت عثماني در تهران، مسجد كوچكي وجود داشت.

(گويا هم اكنون نيز آن مسجد در كنار سفارت تركيه هست.)

امام جماعت آن مسجد مي گفت: روضه خواني را ديدم، هر روز صبح به مسجد مي آيد و روضه حضرت زهراس مي خواند و بخصوص به خليفه دوم، ناسزا مي گويد.

روزي به او گفتم: تو چه داعي داري كه هر روز همين روضه را بخواني و همان ناسزاگوئي را تكرار كني (با توجه به اينكه افراد سفارت، و تبعه آن سفارت، به آن مسجد براي نماز مي آمدند) مگر روضه ديگري نمي داني؟!

او در پاسخ گفت: روضه ديگر مي دانم، ولي من يك نفر باني دارم روزي پنچ ريال (به پول آن زمان) به من مي دهد و مي گـويـد همين روضـه را با اين كيفيت

بخوان، و خصوصيات باني و محل او را گفت.

من پي گيري كردم، ديدم باني يك نفر كاسب است و مغازه دارد، جريان را به او گفتم، او گفت: شخصي روزي دو تومان به من مي دهد، تا در آن مسجد، چنين روضه اي خوانده شود، پنچ ريال آن را به آن روضه خوان مي دهم، و پانزده ريال آن را خودم برمي دارم.

باز من جريان را پي گيري نمودم، سرانجام معلوم شد كه از طرف سفارت انگلستان روزي 25 تومان براي اين روضه خواني مخصوص (براي ايجاد اختلاف بين شيعه و سني و سپس ايران و حكومت عثماني) داده مي شود، كه پس از طي مراحل، و دست به دست گشتن، پنچ ريال براي آن روضه خوان بيچاره مي ماند.

بايد توجه داشت كه دشمنان، اين چنين سوء استفاده نكنند، و ما ناخودآگاه، جزء مزدوران آنها قرار نگيريم و آب به آسياب دشمن نريزيم.

 داستان و راستان، ج1، ص144

خاطرات آيت الله منتظري، ج1، ص82