روضه نيوز : نگاره | معرفي طرح ضيافت زوار
چهارشنبه، 16 آبان 1397 - 17:14 کد خبر:18675
نگاره در اين قسمت به معرفي طرح ضيافت زوار در خوزستان مي پردازد.


 به گزارش روضه نيوز ؛نگاره در اين قسمت به معرفي طرح ضيافت زوار در خوزستان مي پردازد.