روضه نيوز : زوّار اربعين بهتر است دينار آزاد خريداري كنند
دوشنبه، 30 مهر 1397 - 11:23 کد خبر:18659
با هجوم مردم به نرم افزار "بله" و ثبت درخواست ها اولا كد پيگيري با تاخير حداقل 3 ساعته ارسال مي شود و پس از آن نيز تا 12 ساعت در كارگزاري ها قابل پذيرش نيست پس عملا يك روز را براي دريافت ارز از دست مي دهيد.


 به گزارش روضه نيوز ؛ با هجوم مردم به نرم افزار "بله" و ثبت درخواست ها اولا كد پيگيري با تاخير حداقل 3 ساعته ارسال مي شود و پس از آن نيز تا 12 ساعت در كارگزاري ها قابل پذيرش نيست پس عملا يك روز را براي دريافت ارز از دست مي دهيد.

در كنار آن تا كنون فقط 3 كارگزاري تعيين شده كه مهمترين آن كه در مرز مهران است، از كار افتاده و ازدحام شديدي مقابل آن ايجاد شده است.

اين 3 كارگزاري در مرز مهران، فرودگاه نجف ، بانك ملي شعبه نجف است كه عملا هيچ يك به درستي كار نمي كند.

لذا اگر پول شما همان يك ميليون هست اقدام به خريد ارز از بازار آزاد كنيد زيرا در صورت پرداخت آن در بله ديگر پولي براي ادامه سفر نخواهيد داشت.

به قول معروف " تو كه خيرت به ما نرسيد، حداقل شر مرسان"