روضه نيوز : خانمِ شما با ايشون چه ارتباطي داره؟
سه شنبه، 18 مهر 1396 - 16:01 کد خبر:17650
نماهنگ هاي «پاي منبر» مجموعه اي تصويري ازسخنراني هاي منتخب و شنيدني است كه با تصاويري زيبا تركيب شده است.


 به گزارش روضه نيوز ؛«پاي منبر» مجموعه اي تصويري از منبر هاي منتخب و شنيدني است كه با تصاويري زيبا تركيب شده است. اگرچه شما در "پاي منبر" تصوير سخنران را نمي بينيد اما تصاوير مفهومي اي كه در جاي جاي اين كليپ كوتاه از پيش چشمان تان مي گذرد سخنان شان را دلنشين تر مي كند.