روضه نيوز : شيوه خاص هيئت داري شهيد علمدار
یکشنبه، 2 خرداد 1395 - 13:30 کد خبر:14384
شهيدان نرفته‌اند كه ما بمانيم بلكه آنها رفتند كه ماهم دنبال آنها برويم، دستان‌شان هر روز از بين ابرها براي دستگيري از ما دراز است اما دست ما كوتاه... درفصل وصل و در 90 بخش به توصيه‌ها و احوالات انها مي‌پردازيم.


 به گزارش روضه نيوز ؛شهيدان نرفته‌اند كه ما بمانيم بلكه آنها رفتند كه ماهم دنبال آنها برويم، دستان‌شان هر روز از بين ابرها براي دستگيري از ما دراز است اما دست ما كوتاه... درفصل وصل و در 90 بخش به توصيه‌ها و احوالات انها مي‌پردازيم.

شهيد سيد مجتبي علمدار شيوه خاصي هم در جذب جوانان داشت گاهي حتي خود من هم به سيد مي گفتم: اينها كي هستند مي آوري هيأت؟ به يكي مي گويي بيا امشب تو ساقي باش. به يكي مي گويي اين پرچم را به ديوار بزن و .. ول كن بابا!

مي گفت: نه ! كسي كه در اين راه اهل بيت(ع) هست كه مشكلي ندارد ، اما كسي كه در اين راه نيست ، اگر بيايد توي مجلس اهل بيت(ع) و يك گوشه بنشيند و شما به او بها ندهيد مي رود و ديگر هم بر نمي گردد اما وقتي او را تحويل بگيريد او را جذب اين راه كرده ايد. 
برنامه هيات او اول با سه، چهار نفر شروع شد اما بعد رسيده بود به سيصد، چهارصد جوان عاشق اهل بيت(ع) كه همه اينها نتيجه تواضع،  فروتني و اخلاص سيد بود.

يكبار يكي از بچه هاي هيأت آمد و به سيد گفت: تو مراسمها و روضه اهل بيت(ع) اصلاً گريه ام نمي گشهيد علمدار - قافله شهداءيرد و نمي توانم گريه كنم! سيد گفت: اينجا هم كه من خواندم گريه ات نگرفت؟! گفت: نه! سيد گفت: مشكل از من است! من چشمم آلوده است. من دهنم آلوده است كه تو گريه ات نمي گيرد! اين شخص با تعجب مي گفت: عجب حرفي! من به هر كس گفتم، گفت: تو مشكل داري برو مشكلت را حل كن،گريه ات مي گيرد!اما اين سيد مي گويد مشكل از من است! بعدها مي ديدم كه او جزء اولين گريه كنندگان مصائب ائمه اطهار بود.